גודל טקסט:
שינוי צבעי האתר:
מקשי קיצור
S - עבור לתוכן העמוד
1 - עמוד הבית
4 - חיפוש
הצהרת נגישות

אחריות

אחריות מוגבלת לזכוכית רבודה פניציה
פניציה תעשיות זכוכית שטוחה בע"מ, אחראית בזה, ללקוח הישיר שלה בלבד, כי מוצרי זכוכית רבודה של פניציה
("המוצר"), המיוצרים על ידי פניציה תעשיות זכוכית שטוחה בע"מ, לא יכילו פגמי ייצור כלשהם הגורמים להיפרדות
הקצה וחוסמים מהותית את הראייה דרך משטחי הזכוכית למשך חמש ( 5) שנים מהתאריך המקורי של משלוח
המוצר על ידי פניציה.
פניציה לא תהיה אחראית לכל אחריות שהיא שהלקוח שלה נותן ללקוחותיו או למשתמשי קצה אחרים של המוצר.
להגשת תביעה על פי אחריות מוגבלת זו, על הלקוח של פניציה (א) להודיע לפניציה בכתב מייד על כל פגם לכאורה (יש לכלול
את מספר התווית, תמונות ולשלוח דוגמאות של הזכוכית הפגומה לכאורה) וכן (ב) לתת לפניציה אפשרות לבדוק את המוצר
לפני הסרתו מכל יחידת IG שהיא, מוצר קצה, או מערכת התקנה/ זיגוג. באם המוצר לא תואם אחריות מוגבלת זו, חבות
פניציה מוגבלת, לפי הבחירה הבלעדית של פניציה, להחלפת המוצר על ידי פניציה ללא חיוב בנקודת האספקה המקורית, או,
לחלופין, להחזיר ללקוח שלה 100% של מחיר המכירה המקורי נטו. אחריות מוגבלת זו לא מכסה עלויות עבודה או כל
החלפה, התקנה, או ייצור שהן. תקופת האחריות להחלפה כלשהי של המוצר המסופק על פי אחריות מוגבלת זו נמשכת רק
למשך יתרת תקופת האחריות של המוצר המקורי.
תנאים שיבטלו את תוקף אחריות מוגבלת זו:
1 . המוצר שבור או סדוק.
2 . המוצר מאוחסן, מעובד, מותקן, מנוקה, או מטופל בכל אופן אחר שהוא בניגוד לתקני התעשייה התקפים או
הנחיות אחרות, המשולבות על ידי הפנייה באחריות מוגבלת זו.
3 . המוצר מושלך או נהרס לפני מתן הזדמנות סבירה לבדיקה על ידי פניציה.
4 . הנזק למוצר לא נובע מכשל כלשהו של פניציה, כולל לדוגמה על ידי תנאי מזג אוויר חריגים, התקנה לקויה,
מבנה הבניין או תכנון הבניין, חשיפה לחומצות, לאלקאלי, או לחומרי ניקוי לא מתאימים, כגון תרכובות הגורמות
לשיתוך או לשחיקה, או מגע עם פריטים שוחקים.
למעט האחריות המוגבלת המתוארת לעיל, אין כל אחריות מפורשת או משתמעת מכל סוג שהוא ואין כל אחריות
של כושר סחירות או התאמה למטרה מסוימת בגין המוצר או כל חלק או רכיב הימנו ולא תהיה כל אחריות
משתמעת על ידי הפעלת חוק או כל אמצעי אחר. פניציה לא תישא בכל מקרה בחבות כלשהי כלפי אדם או ישות
לנזקים ישירים, מיוחדים, נגררים או תוצאתיים או חיובים מכל סיבה שהיא, אפילו באם נזקים או חיובים כאלה
צפויים מראש או הודיעו לפניציה על האפשרות לנזקים או לחיובים כאלה.
חילוף או שינוי מאחריות מוגבלת זו לא יחייב את פניציה תעשיות זכוכית שטוחה בע"מ, אלא אם ניתנו בכתב
והתייחסו במפורש לאחריות מוגבלת זו החתומים על ידי מנהל בכיר של פניציה תעשיות זכוכית שטוחה בע"מ.

מסמכים
 (192KB)
הזן את האימייל שלך ולחץ על שלח כדי להתחיל בתהליך שחזור הסיסמה
x אנו משתמשים בקובצי cookie כדי לשפר את החוויה באתר שלנו. עוד על קובצי cookie.
✓ לקבל